Åkander - Ueno Park - Tokyo

Iterator

Iterator er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af interaktive systemer til web og intranet. Vores kunder bruger os til:

  • Analyse, design med Use Cases.
  • Enterprise  arkitektur og SOA.
  • Udvikling og test.
  • Drift og vedligeholdelse.

Vi gør det muligt for vores kunder, at koncentrere sig om deres kerneforretning, ved at hjælpe dem med at reducere de administrative opgaver.

Under systemudviklingsprojekter, er det vores erfaring, at nye ideer og behov løbende dukker op efterhånden som projektdeltagerne får mere erkendelse. Derfor arbejder Iterator med at gentage tankeprocessen, som trinvis tilpasses kundens behov, ved at inddrage kunden under hele projektforløbet.


Tjenester

Iterator er leveringsdygtig med en vifte af tjenester

Vi har specialiseret os i at udvikle web- baserede løsninger og SOA. Vi leverer systemer udviklet i både Java/J2EE og Microsoft .Net platformen.

Som konsulenter, hvor Iterator kan assistere med analyse, design og systemudvikling.

Produkt og systemudvikling, hvor Iterator styrer projektet hele vejen fra ide gennem design, implementation og integration til forankring hos kunden.

Produkter

FOT2007 Webklient
Få adgang til Fælles Objekt Typer gennem Iterators Webklient.

iSAPS Studieadministration
Administration af studerende og ansatte, integrerer med studiets eksisterende systemer. Overblik i et klik.